Elgiganten expanderar och bygger nya lager och vi har erhållit en beställning av Blue Wall Construktion Ab att utföra totalentreprenaden på el och tele-entreprenaden med tillhörande mellanspänningsanläggning.

Ett automatiserat höglager, 33 m högt, och ett något lägre, 22 m högt med tillhörande kontorsytor 900m2 med vissa ombyggnationer i befintliga lagerdelar. Byggyta totalt12 000 m2.