Projektet utgör en första etapp av Hisingen Logistikpark, som Castellum planerar att skapa i anslutning till Göteborgs hamn. Totala ytan är på 26 000 kvm varav 3 700 kvm i ett entresolplan längs hela långsidan.