Elplanering och elinstallation. Dagligvaruhandeln Lidls logistikcentral på 45 000 m2 i Stockholm. Installationen omfattade bland annat ett mellanspänningsställverk på 20kV samt en generator på 2000kVA.