IMG 6257Hangö Elektriska är en sakkunnig och pålitlig samarbetspartner då du behöver någon som tar hand om din fastighet. Vi erbjuder flexibla och kostnadseffektiva service- och underhållstjänster med stort tekniskt kunnande. Bland våra tjänster finner du bland annat teknisk fastighetsservice, industri- och mekanisk service samt el- och VVS-service.

Vi underhåller fastighetens värme-, vatten-, ventilations-, el-, data-, tele- och säkerhetssystem. Vi underhåller din industri- och hemelektronik, telekommunikationsutrustning , dina brandvarnare och andra apparater.

Med oss som partner fungerar alla system och maskiner optimalt i din produktionsanläggning eller ditt hem.