Veloitettava työaika on aika, jonka asentaja käyttää varsinaiseen työhön, matkoihin sekä tarvikkeiden keräämiseen ym. valmistautumiseen työtä varten. Lisäksi työaikaan luetaan työn vastaanottoon, vian etsintään, säätöihin, työn viimeistelyyn, tarkastukseen, työhön liittyviin keskusteluihin, käytönopastukseen sekä työhön liittyvien konttoritöiden suorittamiseen huollossa kulunut aika.

 

Tuntiveloitushinta muodostuu asentajalle maksettavan palkan lisäksi mm. seuraavista kustannuksista: TyEL-, kansaneläke-, sairas-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, maksut kursseista ja koulutuksesta, työkalu- ja työvaatekustannukset, loma-ajan palkka ja lomaraha, sairausajan palkka. TES:n tai työlainsäädännön edelleyttäminen vapaapäivien palkat, luottamustehtäviin kuluneen ajan palkat, alan yhdistysten jäsenmaksut, työnjohtokustannukset, hallintokustannukset, verot, korot.