Debiterbar arbetstid är den tid som installatören använder för det egentliga arbetet, resor, insamling av varor etc. för att förbereda sig för arbete. Dessutom ingår i arbetstid mottagning av arbete, felsökning, justeringar, avslutningsarbete, inspektion, arbetsrelaterade diskussioner, användarvägledning och kontorstid som används under arbetets gång.

 

Timdebiteringen består utöver av den lön som betalas till installatören, av följande kostnader: TyEL, pension, sjukdom, arbetslöshetsbidrag och grupplivförsäkringsavgifter, avgifter för kurser och utbildning, verktygs- och arbetskostnad, semesterlön och semesterersättning, samt sjuklön. TES och arbetslagsstiftningen förutsätter betald ledighet, ersättning för förtroendeuppgifter, medlemsavgifter för branschorganisationer, arbetsledningsavgifter, administrativa kostnader, skatter samt räntor.