Projektet utgör en första etapp av Hisingen Logistikpark, som Castellum planerar att skapa i anslutning till Göteborgs hamn. Logistikanläggningen som byggs är ca 28 000 kvm stor, med ungefär 3000 kvm kontor. Här sköter vi el-, VVS- och automationsinstallationen, och då byggnaden är klar ska den inhysa Bagaren och Kocken samt Jollyroom.

Byggnaden är planerad så att man i framtiden ska kunna installera solpaneler.