Hangö Elektriska erbjuder totalentreprenader, inklusive underleveranser för industrin, för alla typer av fastigheter och processer. Förutom fastigheter elektrifierar vi kyl- och värmesystem, lasthanteringsanläggningar och produktionsmaskiner.

Vi erbjuder totallösningar inom kraftförsörjning och eldistribution, exempelvis installation av låg- och mellanspänningsställverk och kompenseringssystem. Våra tjänster omfattar även instrumentering och processel. Inom fastighetsautomationer erbjuder vi KNX-tjänster för att knyta samman fastighetens olika tekniska funktioner så som belysning, värme, ventilation och larmsystem.

Vi skyddar dessutom din fastighet genom planering och installation av brand- och inbrottslarm, övervakningskameror och passerkontrollsystem.

Vi utför tele- och datainstallationer och förenar dig med omvärlden genom kompletta datanätverk (fiber, koppar, trådlösa nätverk m.m.). Av oss får du även antenn- och satellitantennsystem.