IMG 6257Hangö Elektriska som en del av Bravida Finland är en sakkunnig och pålitlig samarbetspartner då du behöver någon som tar hand om din fastighet. Vi erbjuder flexibla och kostnadseffektiva service- och underhållstjänster med stort tekniskt kunnande. Bland våra tjänster finner du bland annat teknisk fastighetsservice, industri- och mekanisk service samt el- och VVS-service.

Vi underhåller fastighetens värme-, vatten-, ventilations-, el-, data-, tele- och säkerhetssystem. Vi underhåller din industri- och hemelektronik, telekommunikationsutrustning , dina brandvarnare och andra apparater.

Med oss som partner fungerar alla system och maskiner optimalt i din produktionsanläggning eller ditt hem.