Hangö Elektriskas affärsverksamhet i Finland har genom köp övergått till Bravida Finland Oy 1.1.2019. Genom uppköpet har alla i Finland pågående projekt, servicearbeten och affärsverksamhetens personal övergått till Bravida Finland. Den svenska verksamheten fortsätter som förut som Hangö Elektriska Ab. Hela Hangö Elektriskas verksamhet fortsätter alltså som två olika bolag, med skilda organisationsnummer.

Om Bravida

Bravida ger fastigheter liv – dygnet runt, året om. Det gör vi med hjälp av tusentals medarbetare som installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinklers, ventilation, kraft och säkerhet. Sådant som bara ska fungera.

Under juli påbörjades för vår del projektet i Jönköping, elektrifieringen av en 21 000 kvadratmeter stor logistikanläggning som byggs tillsammans med entreprenören Goldbeck från Tyskland. Projektet är krävande på flera sätt, bland annat för att tidsplanen är väldigt tight, planen är att hela byggnaden ska vara klar för DSVs användning redan i november.

DSV är ett danskt transportföretag som opererar runt hela världen, och som under det senaste åren kraftigt expanderat globalt.

38 000 kvm lager i Morgongåva

Apoteas nya lager i Morgongåva är en enorm byggnad på hela 38 000 kvadratmeter, med Sveriges största tak täckt av solceller. Byggnaden är dessutom uppvärmd av bergvärme och totalt självförsörjande, så till den grad att all extra elproduktion säljs vidare. Hangä Elektriska har planerat och utfört installationen av byggnaden, och även anslutit solcellsanläggningen till elnätet.

Apotea är ett svenskt nätapotek som växt kraftigt under de senaste sex åren sen företaget grundades av VD Pär Svärdson. Det nya lagret har en kapacitet på 100 000 paket om dagen.