Tjänster

Kontakta oss ›

EXPERT INOM TOTALENTREPRENADER

Vi erbjuder våra kunder hustekniska helhetslösningar inom hela Norden. Vi är en erfaren aktör vad gäller stora projekt.

Hangö Elektriska har specialiserat sig på totalentreprenader. Vi erbjuder allt som du behöver inom husteknik, ända från planering till service. Hangö Elektriska förverkligar hela paketet eller delar av det enligt dina önskemål och behov.

Vi erbjuder ett brett sortiment av el- och VVS-lösningar och andra tjänster i huvudsak för företag och för den offentliga sektorn. Våra kunder är till exempel företag inom industribranschen, batterifabriker, stora logistikcenter och datorhallar. Vi elektrifierar fastigheter och maskiner, levererar och installerar rör, värme- och kylanläggningar och skyddar din fastighet från inbrott och brand.

Vi har genomfört otaliga stora och krävande totalentreprenadprojekt och byggt över en miljon kvadratmeter logistikcenter så du kan lugnt överlämna ditt projekt i våra händer. Vi planerar och genomför alltid våra projekt med hänsyn tagen till miljön. Ta del av våra referenser, kontakta oss och låt oss börja samarbetet!

Kontakta oss ›

TOTALENTREPRENADER INOM NORDEN

Vår specialitet är totalentreprenader och vi erbjuder t.ex. följande tjänster:

  • Elentreprenad
  • VVS-entreprenad
  • automation
  • logistikanläggningar
  • stora industriprojekt
  • KNX-programmering
  • energilösningar
  • belysning
  • solkraftverk
  • laddningsstationer för elbilar

Dessutom erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva service- och underhållstjänster med stort tekniskt kunnande. Bland våra tjänster finner du bland annat teknisk fastighetsservice, industriservice och mekanisk service samt el- och VVS-service.

När du behöver en kompetent yrkesperson inom byggnadsteknik, ta kontakt!

Ta kontakt ›

TOPPEXPERT INOM ELENTREPRENAD

Vi utför totalentreprenader i alla fastigheter och processer. Förutom fastigheter elektrifierar vi värme- och kylsystem, och produktanläggningar.

Hangö Elektriska erbjuder kompletta lösningar inom kraftförsörjning och eldistribution, till exempel installationer av mellanspänningsställverk och matningsstationer för distribution. Till tjänsterna hör även instrumentering och processelinstallationer.

Inom fastighetsautomation erbjuder vi KNX-tjänster med vilka fastighetens olika tekniska funktioner kopplas ihop, till exempel belysning, värme, kylning och larmsystem.

Vi skyddar din fastighet genom att planera och installera brand- och inbrottslarm samt system för videoövervakning och passagekontroll. Vi installerar tele- och datanät, bland annat fiberoptiska nät, kopparnät och trådlösa nät. Vi erbjuder även antenn- och satellitantennsystem.

Kontakta oss ›

PROFFS INOM VVS-BRANSCHEN

Hangö Elektriska erbjuder helhetslösningar inom värme, vatten och ventilation, från installation av rör och ventilation till värme- och kylanordningar.

Vi tar hand om såväl nya installationer som sanering av nuvarande system och fastigheter. Genom fastighetsautomation kan du lätt styra och övervaka din byggnad.

Kontakta oss ›

Snabbkontakt

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi dig!

Ringa